De website met alle informatie over het verenigingsleven in en rondom Oldelamer

Informatiedag voor (toekomstige) senioren op 5 maart a.s.

‘Toekomst Wonen.nu’ (voorheen de stuurgroep ‘Langer Thuis Wonen’), een initiatief van de verenigingen van Plaatselijk Belang van De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade, Zandhuizen en Oosterstreek (HONZO) is in het leven geroepen om de vergrijzende dorpen toekomstbestendig te maken en om bewoners te infomeren wat er allemaal mogelijk is om de eigen woning veilig en comfortabel te maken.

De snelle veranderingen in de zorg en de gevolgen hiervan, zeker voor (toekomstige) senioren, tonen de noodzaak van goede informatie over wat mogelijk is aan preventieve maatregelen en om alvast na te denken over wat nodig is om prettig en veilig thuis te blijven wonen.

Op tijd keuzes maken en niet onder dwang van een acute situatie, zoals een val of na een ziekenhuisopname.

Om (toekomstige) senioren zo breed mogelijk te informeren wordt op zaterdag 5 maart de  informatiemarkt  ‘ToekomstWonen.nu’ georganiseerd van 10.30 – 15.30 uur in het Linde College, Drafsportlaan 22 te Wolvega.

De toegang is gratis.

Op de markt zijn ongeveer 40 organisaties en bedrijven aanwezig met informatie op het gebied van wonen, gezondheid/zorg, welzijn, veiligheid en technologie.

Ook zijn er lezingen over bijvoorbeeld gezonde voeding, gebruik van technologie/informatica, valpreventie, eenzaamheid en de veranderingen in de zorg. Het programma van de lezingen wordt op de website gezet.

Op het buitenterrein kan een kijkje worden genomen in een demo-woning en in de Griffioenbus en kan een proefrit worden gemaakt op een E-bike.

Kortom brede informatie over prettig ouder worden.

De informatiemarkt wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Weststellingwerf, de Provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), Stichting Bercoop Fonds en de Rabobank Heerenveen -Zuidoost Friesland.

Website:  www.toekomstwonen.nu

E-mail  :  info@toekomstwonen.nu