De website met alle informatie over het verenigingsleven in en rondom Oldelamer

JAARVERSLAG 2016

Het afgelopen jaar is een ‘rustig’ jaar geweest voor Plaatselijk Belang (PB), na het drukke jaar 2015. Het dorpsplein is helemaal af. In het voorjaar is de officiële opening verricht door wethouder Jack Jongebloed. Daarna zijn er nog kleine (herstel)werkzaamheden geweest, maar we hebben nu een plein waar iedereen trots op kan zijn.

Een ‘rustig’ jaar wil niet zeggen dat PB stil heeft gezeten. Er is veel en regelmatig contact geweest met de gemeente, i.h.b. met Klaas Hallema, de dorpencoördinator, over diverse onderwerpen.
In de pauze van de jaarvergadering kunt u de lijst inzien van alle contacten die PB het afgelopen jaar heeft gehad.

Belangrijk onderwerp is en blijft de verkeersveiligheid. We hebben verzocht om daar waar nodig de bermen te verhogen (bijvoorbeeld na asfaltering Kerkeweg en langs de Hoofdweg).
De verkeerswerkgroep heeft in maart 2016 een nieuwe snelheidsmeting laten verrichten. De gemiddelde snelheid in het dorp (gemeten bij het dorpshuis) ligt helaas nog steeds te hoog (49 km per uur). De gemeten topsnelheid lag iets boven de 90 km. Het is duidelijk dat wij allemaal nog het nodige kunnen en moeten verbeteren aan ons rijgedrag. Helaas kon om organisatorische reden de geplande remproef, ten tijde van het dorpsfeest, niet doorgaan.

Een laatste punt dat we bij de verkeersveiligheid willen noemen, is het onderwerp graskeien. De gemeente heeft besloten om voor de bermverharding (graskeien) in de dorpen de komende drie jaar extra middelen beschikbaar te stellen. De afdeling Ruimte inventariseert de plekken waar de nood het hoogst is, maar kijkt ook naar het type weg, de weggebruikers etc. PB heeft de gemeente laten weten dat wij graag in aanmerking willen komen voor deze bermverharding.

Op verzoek van PB is de afwatering aan de Hoofdweg 76 a en b door de gemeente aangepakt.

Jachtrecht
Een aantal boeren hebben PB en de jachtcombinatie laten weten dat zij geen gebruik meer willen maken van de meerderheid van de jagers in de jachtcombinatie. Ook wilden zij de lopende overeenkomst tussen hen en PB met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit bleek later juridisch niet mogelijk te zijn. Zij zorgen inmiddels zelf al weer geruime tijd voor het laten verjagen van de ganzen. De jachtcombinatie heeft het jachtrecht behouden.
De huidige overeenkomst tussen jagers en PB eindigt op 31 maart 2018. Naar het zich nu laat aanzien zal PB door verschillende boeren niet meer gemachtigd worden om te beschikken over het genot van de jacht op de door de boer aangegeven gronden. De mogelijkheid om vervolgens de jagers het jachtrecht te kunnen verhuren, zal waarschijnlijk dan niet meer kunnen.
Het bestuur van PB betreurt dit, maar heeft te maken met de realiteit. Wij zijn ons aan het beraden hoe we het wegvallen van de inkomsten van de jagers (jaarlijks € 1.000), kunnen compenseren.

AED
Ook dit jaar is de herhalingscursus AED gegeven aan een groepje inwoners. Het bestuur van PB vergoedt de kosten van de cursusleider uit eigen middelen. Wij maken ons wel zorgen over het aantal personen dat de herhalingscursus volgt. Dit aantal neemt geleidelijk af. Binnen niet al te lange tijd is de verwachting dat het aantal personen dat de herhalingscursus volgt zo klein is dat het niet meer rendabel is om die nog te laten geven. Dit zou betekenen dat de resterende deelnemers naar een ander dorp moeten om deel te kunnen nemen aan de herhalingscursus.

Sinterklaasfeest
Enkele bestuursleden van PB hebben geholpen bij de opbouw van de ruimte (’t Polderhuus) voor het Sinterklaasfeest. Wij zijn voornemens dit jaar hiervoor vrijwilligers vanuit het dorp te vragen.

De nieuwjaarsbijeenkomst is net als vorig jaar weer gehouden voor jong en oud. Iedereen kon in het dorpshuis, onder het genot van een kom snert en glühwein of chocolademelk, elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. Er was een goede opkomst. Voor de kinderen waren er in de bovenzaal spelletjes, zodat zij zich (ook) konden vermaken.

Breedbandinternet

Alweer geruime tijd geleden hebben wij de inwoners van Oldelamer gewezen op de inventarisatie door OpGlas naar de behoefte aan breedbandinternet. Daarna heeft het lang geduurd voordat we weer iets hoorden. Reden hiervan waren juridische problemen (staatssteun door de provincie).

Naar verwachting zal de provincie in mei van dit jaar een aanbesteding starten. Marktpartijen (o.a. Kabelnoord en De Fryske Mienskip op glas, voorheen De Friese Meren op glas (DFMopglas.nl)) zijn zich hierop aan het voorbereiden. Waarschijnlijk zullen deze organisaties, ter voorbereiding op de aanbesteding, informatieavond(en) organiseren in de gemeente Weststellingwerf.
Op dit moment kunnen wij u nog niets vertellen over de kosten voor u als mogelijke klant. Zodra wij meer weten zullen wij u dat laten weten.

De Oranje Fonds Collecte vindt plaats van 6 – 10 juni 2017. De helft van de collecteopbrengst is voor de eigen organisatie, de andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in de provincie Friesland. Het bestuur van PB wil van u graag horen of u bereid zou zijn om samen met ons te collecteren.

Tot slot zijn er (thema)bijeenkomsten/vergaderingen van de VERENIGING KLEINE DORPEN en vergaderingen van de gebruikersgroep Staatsbosbeheer bijgewoond en de nodige recepties bezocht.

12 maart 2017
Bestuur Plaatselijk Belang Oldelamer