De website met alle informatie over het verenigingsleven in en rondom Oldelamer

Plaatselijk Belang Oldelamer

Bij deze nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Oldelamer u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 20 maart 2017 om 20.15 uur in dorpshuis ´t Griffioentje te Oldelamer.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 17 maart 2016 (bijgaand)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie over het jaar 2016 en benoeming kascommissie 2018
6. Bestuursverkiezing
Kandidaat: Henk van Hilten
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
7. Rondvraag

Pauze

8. Mededelingen Stichting Dorpshuis Oldelamer
9. Bekendmaking uitloting aandelen dorpshuis
10. Trijntje Köhler van ”ToekomstWonen.nu”, Mieke Koot van ”Mijn Huis op Maat” en Nynke Benedictus van ”Blij(f) wonen” vertellen over Langer thuis in eigen dorp!
Zie op de achterkant van deze uitnodiging voor meer informatie.
11. Sluiting

Bestuur Plaatselijk Belang Oldelamer:
René de Klein, voorzitter
Lydia Mast, penningmeester
Alien van der Tol-Oosting, secretaresse
Eize Jan Hofstee, bestuurslid

Langer thuis in eigen dorp!

Door allerlei ontwikkelingen zullen ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen. Ook in Oldelamer. Wat betekent dat voor ons dorp? Zijn er voldoende mogelijkheden voor onderlinge steun, ontmoeting en ontspanning?

En hoe zorg je dat je huis comfortabel en veilig genoeg is om er tot op hoge leeftijd prettig te kunnen wonen. Welke mogelijkheden zijn er en hoe ga je dat aanpakken? Het zijn allemaal vragen die op ons afkomen. In onze jaarvergadering willen we daarover met u praten.

We hebben daarvoor uitgenodigd:
– Trijntje Köhler van ”ToekomstWonen.nu”: een initiatiefgroep in Weststellingwerf die stimuleert dat (toekomstige) senioren vroegtijdig maatregelen nemen om in eigen huis en dorp te kunnen blijven wonen.
– Mieke Koot van ”Mijn Huis op Maat”: zij laat zien welke slimme en praktische oplossingen er zijn om uw woning comfortabeler en veiliger te maken en vertelt over de Huistest, waarmee u zelf uw huis kunt testen.
– Nynke Benedictus van ”Blij(f) wonen”: als u ondersteuning nodig heeft om voor u zelf een plan te maken (bijv. blijven wonen of verhuizen) dan kunt u (gratis) met Nynke daarover in gesprek. Zij bekijkt samen met u wat nodig is om voorbereid te zijn op de toekomst.

De centrale vraag is: wat kun je als bewoner of als dorp (bewoners samen) doen om langer thuis te blijven wonen en wanneer begin je daarmee?